Ski Resort Pec is ontwikkeld door de Tsjechische vennootschap Ski Resort Pec s.r.o. De aandelen zijn in handen van Nederlandse rechtspersonen.
De koper van een appartement koopt een lidmaatschap in de coöperatie. Dit lidmaatschap geeft recht op het exclusieve gebruik van het appartement van uw keuze alsmede het mede-eigendom van de openbare ruimtes en de gezamenlijke voorzieningen zoals bar, restaurant, skiberging, tennisbaan en zwembad en de tot het project behorende terreinen en infrastructuren (wegen, parkeerplaatsen).

Terugnaar
koop-informatie

Download PDF
De voordelen van de coöperatie
De coöperatie is in Tsjechië, evenals in Nederland, een veel gebruikte rechtsvorm voor woningbezit.
De leden van de coöperatie bezitten in Ski Resort Pec het exclusieve gebruiksrecht op het door hen ‘’gekochte’’ appartement en de eventueel daarbij behorende berging, alsmede het recht op gebruik van de gezamenlijke faciliteiten en
ruimtes zoals bar, zwembad, tennisbaan etc.
Wettelijk is de fiscale behandeling van woningbezit via een coöperatie vergelijkbaar met de fiscale behandeling van direct eigendom van het appartement.

De coöperatie is tevens belast met beheerstaken zoals onderhoud, complexbeheer en exploitatie van de appartementen en de daarbij behorende infrastructuur.