Deze website is te goeder trouw gemaakt door Ski Resort Pec s.r.o., maar biedt geen garantie (expliciet noch impliciet) voor de volledigheid en juistheid van de informatie die zij bevat. Op deze informatie kunt u zich niet beroepen in verband met beslissingen van welke aard dan ook.

Door het openen van deze website stemt u ermee in dat Ski Resort Pec s.r.o.. geen aansprakelijkheid treft voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie en het materiaal dat deze website bevat, onverminderd uw wettelijke rechten terzake.
Ski Resort Pec s.r.o. heeft het copyright op alle informatie die op haar website gegeven wordt.

This website has been compiled in good faith by Ski Resort Pec s.r.o., but no representation is made or warranty given (either express or implied) as to the completeness or accuracy of the information it contains. It must not be relied upon in connection with any decision in any shape, manner or form.

By accessing this website, you agree that
Ski Resort Pec s.r.o. will not be liable for any direct or indirect loss arising from the use of the information and material contained in this website, without prejudice to any mandatory rights you may have in this respect.
Ski Resort Pec s.r.o. has copy right on all information provided on it’s website.

Concept en realisatie: Bark Concept & Artdirection
Barendrecht NL
+31(0)180 622 454

Venster sluiten